VERBINTENISSENRECHT

U gaat dagelijks verschillende soorten verbintenissen aan. Vaak doet u dit onbewust, bijvoorbeeld bij het doen van boodschappen, waarbij u een koopovereenkomst sluit. Andere voorbeelden van verbintenissen zijn de huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst en ruilovereenkomst. Het verbintenissenrecht is van toepassing op al deze overeenkomsten.

Vaak hebben benadeelden, zoals de consument, geen kennis van hun rechten. U kunt bijvoorbeeld denken aan de aankoop van een televisie, laptop, telefoon, auto, laminaat of nieuwe meubelen.

Als u een ondeugdelijk product geleverd krijgt, wat een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst inhoudt (wanprestatie), heeft u recht op reparatie of vervanging van het product. Belangrijk is dat u binnen twee maanden na het ontdekken van het gebrek dit kenbaar maakt aan de verkoper, zodat u een beroep kunt doen op uw consumentenrechten. In de gevallen dat de verkoper weigert zijn medewerking te verlenen en u bijvoorbeeld niet meer te woord staat, kunt u ons inschakelen.

Ook bij de aankoop van een nieuwe of een tweedehandse auto zijn wij u van dienst. Als de nieuwe auto gebreken vertoont en niet aan uw verwachtingen voldoet die u ervan mag hebben, dan heeft u recht op reparatie. Als de reparatie niet mogelijk is, moet de auto vervangen worden. Kan de auto niet vervangen worden om welke reden dan ook, dan kunt u de overeenkomst ontbinden en krijgt u uw aankoopbedrag terug.

Als u een tweedehandse auto heeft gekocht en u bent bewust onvoldoende of onjuist geïnformeerd door de verkoper waardoor u schade lijdt, dan heeft u gedwaald. In dergelijke gevallen kunnen wij trachten de koopovereenkomst voor u te vernietigen.

Wij staan u bij in zowel mondeling als schriftelijk overeengekomen afspraken en zullen de nakoming van de wederpartij, als een minnelijke regeling niet getroffen kan worden, middels een procedure afdwingen.