Sidius Advocaten

Sidius Advocaten is gevestigd in het centrum van
Den Haag en richt zich op de algemene rechtspraktijk.

​Sinds 2008 verleent Sidius Advocaten u specialistische hulp
op het gebied van het Strafrecht, Personen- en Familierecht,
Vreemdelingenrecht, Arbeidsrecht, Sociaal Zekerheidsrecht,
Bestuursrecht, Verbintenissenrecht en het Huurrecht.

Sidius advocaten is een samenwerkingsverband tussen
mr. F. Yildiz en mr. E. Balikci  die ieder voor eigen rekening
en risico opdrachten aanvaarden.

Maak kennis met ons team

Gaat u scheiden?

Bent u verwikkeld in een echtscheidingsprocedure of wenst u
alvorens deze stap te zetten geïnformeerd te worden?
Neem dan direct contact met ons op.

Wij zullen alle aspecten van de echtscheiding met u
bespreken en u waar nodig adviseren.

​De intake is geheel vrijblijvend en kosteloos.

Bent u gedagvaard in
een strafzaak?

Indien u in aanraking komt met politie en justitie, is het van
belang dat u vanaf het eerste stadium, nog vóór het verhoor,
gedegen juridische bijstand krijgt.

Wij staan u bij in iedere fase van het strafproces.
Raadzaam is om in dergelijke gevallen direct contact
op te nemen met een advocaat.

​Wij zijn voor u in de avonduren te bereiken op onze spoedlijn.