RECHTSGEBIEDEN


Wij behartigen uw belangen in onder meer de navolgende zaken:

LETSELSCHADE

 • Verkeersongevallen
 • Arbeidsongevallen
 • Mishandelingen
 • Medische fouten
 • Schade veroorzaakt door
  dieren
 • Schade veroorzaakt door gebrekkige
  producten


PERSONEN- EN FAMILIERECHT

 • Echtscheidingen
 • Alimentatie
 • Gezag
 • Erkenning vaderschap
 • Ontkenning vaderschap
 • Omgang met kind (ook in kortgeding)
  * Boedelverdeling
  * Naamswijziging
     Lees meer

ARBEIDSRECHT

 • Arbeidsgeschillen
 • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
 • Ontslag(vergoedingen)
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst
     Lees meer

 • VERBINTENISSENRECHT

 • Onrechtmatige daad
 • Schadevergoedingen
 • Contractenrecht
 • Consumentenrecht
     Lees meer

 • BESTUURSRECHT

  *Uitkeringen
  (ZW/WW/WWB/WIA)

  • Huurgeschillen
  • Geschil DUO/studiefinanciering
  • Urgentieverklaringen
  • Vergunningen
  • CBR zaken
  • Bezwaar / Beroep / Hoger Beroep

  VREEMDELINGENRECHT

 • Reguliere aanvraag verblijfsvergunning
 • Bezwaar tegen afwijzing
 • Beroep tegen afwijzing
 • Gezinshereniging
 • Voortgezet verblijf