RECHTSGEBIEDEN

Wij behartigen uw belangen in onder meer de navolgende zaken:

LETSELSCHADE


* Verkeersongevallen
* Arbeidsongevallen
* Mishandelingen
* Medische fouten
* Schade veroorzaakt door
dieren
* Schade veroorzaakt door gebrekkige
producten

STRAFRECHT


* Geweldsmisdrijven
* Opiumwet
* Terrorisme
* ZSM
* Diefstal / verduistering
* Kansspelen

   Lees meer

PERSONEN- EN FAMILIERECHT


* Echtscheidingen
* Alimentatie
* Gezag
* Erkenning vaderschap
* Ontkenning vaderschap
* Omgang met kind (ook in kortgeding)
* Boedelverdeling
* Naamswijziging

   Lees meer

ARBEIDSRECHT


* Arbeidsgeschillen
* Ziekte en arbeidsongeschiktheid
* Ontslag(vergoedingen)
* Ontbinding arbeidsovereenkomst

   Lees meer

VERBINTENISSENRECHT


* Onrechtmatige daad
* Schadevergoedingen
* Contractenrecht
* Consumentenrecht

   Lees meer

BESTUURSRECHT


*Uitkeringen
(ZW/WW/WWB/WIA)
* Huurgeschillen
* Geschil DUO/studiefinanciering
* Urgentieverklaringen
* Vergunningen
* CBR zaken
* Bezwaar / Beroep / Hoger Beroep

VREEMDELINGENRECHT


* Reguliere aanvraag verblijfsvergunning
* Bezwaar tegen afwijzing
* Beroep tegen afwijzing
* Gezinshereniging
* Voortgezet verblijf